pabausti

pabausti
pabaũsti vksm. Ji̇̀ nùtarė pabaũsti nedórėlį.

.

Look at other dictionaries:

  • pabausti — pabaũsti, pabaũdžia, pàbaudė tr. 1. K kiek nubausti: Nebuvo griežtai nė vieno mokinio pabaudęs Vaižg. Kap pàbaudžiau pirmą kartą, tris dieneles verkė Ss. Bus kam pabaũsti, nebus kam priglausti JD1181. Pasilaužčiau beržo rykštę, pabaũsčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibausti — apibaũsti, apibaũdžia, apìbaudė tr. 1. kiek nubausti: Apibaũst vis žadėj[o], ale nebaudžia nieko Švnč. 2. apibarti: Jis apìbaudė jąją, kad blogai nedarytų J. bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkudačyti — apkudãčyti tr. pabausti, apmušti: Apkudãčijau vaikus, dabar tyli Ds. kudačyti; apkudačyti; iškudačyti; nukudačyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apreiškyti — 2 apreiškyti tr. 1. apreikšti, apsakyti: Nebuvo nes dar apireiškyta, kas bus jamui padaryta Ch4Moz15,34. Žodis teipag Viešpaties nebuvo dar apireiškytas jamui Ch1Sam3,7. Teisybė nes Dievo apreiškoma esti Ch1PvR1,17. Apireiškia kvapą pažinties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bausti — baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus rš. Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbausti — išbaũsti, išbaũdžia, ìšbaudė tr. 1. kiekvieną nubausti: Tu esi dideliai piktas, gatavas kožną už mažą nusidėjimą skaudžiai išbausti Tat. 2. išbarti: Marti ìšbaudė piemenę, t. y. išbarė J. Kad ìšbaudė, tai ìšbaudė ją tėvas Vlkv. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietasprandis — 1 kietasprañdis, ė adj. (2) prk. atkaklus, užsispyręs: Tokį kietasprandį išdykaujantį bernioką reikia pabausti I.Simon. Jis yra senas, kietasprandis asilas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubausti — nubaũsti, nubaũdžia, nùbaudė tr. paskirti, įvykdyti bausmę: Už vagystę teismas jį nùbaudė Gs. Liepė valdovas jį nubaũsti krašto įstatymais J.Jabl. Nubaudė mane Dievas tokiu vaiku (davęs man tokį vaiką) Žem. ^ Kurį Dievas nori nubausti, pirma …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugintais — nùgintais adv. Šlu žr. 1 nugis: Teip ir nùgintais gal Dievas dar pabausti Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabaudimas — pabaudìmas sm. (2) → pabausti 1: Ta ne dėl tavęs beržo rykštelė, dėl pabaudimo margų jautelių Sln. Pirm neg ištariau, pabaũdimui manam tuojau paklusna buvo DP523. baudimas; išbaudimas; nubaudimas; pabaudimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”